حمایت مجری ورزشگاه از پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی اگر دنبال دیده شده بودن می‌توانست در مربیگری فوتبال با کوچکترین حرفی به این هدف برسد. جمشیدی که علاقه‌اش را بدون ترس در سینما دنبال کرده، می‌تواند الگو باشد.
دو شنبه 20 بهمن 1399

ادامه...

لیگ برتر

آیا تماشاگران فوتبال به استادیوم ورزشی برمی‌گردند؟
شنبه 27 دی 1399

ادامه...

اخبار کذب

کانال‌ها و فضاهای مجازی برای تیم رقیب پایتخت حاشیه و اخبار کذب می‌سازند
دو شنبه 15 دی 1399

ادامه...

>> > 1 2 < <<