معاهده ها باید به تصویب مجلس برسد

معاهده ها باید به تصویب مجلس برسد

مجلس انتظار داشت سند همکاری و قرارداد بلند مدت با چین در مجلس به بحث و بررسی گذاشته می شد!

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها