دکتر ریاحی فوق تخصص ریه 99/10/21

دکتر ریاحی فوق تخصص ریه 99/10/21

توصیه های تنفسی برای بیماران ریوی در آلودگی هوا

معرفی برنامه

دکتر ریاحی فوق تخصص ریه / توصیه های تنفسی برای بیماران ریوی در آلودگی هوا

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها