حاشیه نشینی در تهران

حاشیه نشینی در تهران

آیا تهران حاشیه نشین دارد؟چند نفر ؟بیشتر از کدام استان؟ دکتر آرام رییس بهزیستی تهران از سامان دهی حاشیه نشینان می گوید.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها