شکلات تلخ

شکلات تلخ

تهیه‌کننده:

مجتبی احمدی

شکلات تلخ با موضوع آسیب های اجتماعی یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.

معرفی برنامه

شکلات تلخ با موضوع آسیب های اجتماعی یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.

اخبار مرتبط